ติดต่อ

บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

Hotlines:
66 (0) 82 469 55 52 เยอรมัน
66 (0) 82 469 55 52 อังกฤษ
66 (0) 82 469 55 50 ฝรั่งเศส
66 (0) 82 469 55 54 ไทย
Email:

คุณไรเนอร์ ไฮนซ์มัน 66 (0) 81 838 1390

คุณไรเนอร์ ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุด

66 (0) 81 838 1390

German & English

คุณวินัชชา ไฮนซ์มัน +66 (0) 82 469 5554

คุณวินัชชา ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัย

+66 (0) 82 469 5554

Thai & English

คุณมาร์เซล ไฮนซ์มัน +66 (0) 82 469 5552

คุณมาร์เซล ไฮนซ์มัน

กรรมการผู้จัดการ

+66 (0) 82 469 5552

German & English

คุณมัทเธียส โฮคเลนาท +66 (0) 82 469 5550

คุณมัทเธียส โฮคเลนาท

ที่ปรึกษา

+66 (0) 82 469 5550

German, English & French

คุณสุพรรณี แสงทวี (หนึ่ง) +66 (0) 82 716 9801

คุณสุพรรณี แสงทวี (หนึ่ง)

พนักงานบัญชี

+66 (0) 82 716 9801

Thai & English

คุณมะลิวัลย์ คล้ายชนที (กวาง) +66 (0) 82 716 9801

คุณมะลิวัลย์ คล้ายชนที (กวาง)

พนักงานบัญชี

+66 (0) 82 716 9801

ไทย