เงื่อนไขการให้บริการ

ลิขสิทธิ์ การสละสิทธิ์ เงื่อนไขและความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด

 

ต่อไปนี้คือเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้”) สำหรับบริการต่างๆบนเว็บไซต์ของ บริษัท โกลบอล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (ซี่งต่อไปจะเรียกว่า globalinsurancethailand.com) ซึ่งจะมีผลต่อการใช้บริการของเว็บไซต์ globalinsurancethailand.com

 

เพื่อเป็นการลงทะเบียนขอรับบริการกับทาง globalinsurancethailand.com คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อทำการลงทะเบียน กรุณากด “ยอมรับ” ในตัวเลือกเพื่อยอมรับเงื่อนไข ในการคลิกในส่วนการ “ยอมรับ” หรือทำเครื่องหมายถูกในส่วนดังกล่าวแสดงว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้และตกลงยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อกำหนดการใช้ได้

 

ข้อกำหนดการใช้

1. Scope ขอบเขตความรับผิดชอบ

(1) ข้อกำหนดการใช้ครอบคลุมทุกๆหน้าของ globalinsurancethailand.com ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้

 

(2) นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ หรือข้อกำหนดพิเศษต่างๆของการให้บริการในเฉพาะส่วนจะยอมรับได้หากมีการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรโดย globalinsurancethailand.com โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว การยกเว้นจากความแตกต่างเพียงบางส่วนของข้อกำหนดการใช้ของ globalinsurancethailand.com ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการยอมรับ

 

(3) globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้เมื่อใดก็ได้

globalinsurancethailand.com จะบอกกล่าวแก่ผู้ใช้ในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ เว้นเสียแต่เขาจะยกเลิกสัญญาภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์ยกเลิกเมื่อการขอยกเลิกนั้นยังอยู่ภายในเวลาที่กำหนด globalinsurancethailand.com จะบอกกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มจะยกเลิก ในเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิก

 

(4) globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์ในเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการยกเลิก ในกรณีที่เงื่อนไขยังมีผลหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยสัญญาที่ทำขึ้นมาใหม่ หากว่ามีคำสั่งศาลที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาก็สามารถมีผลต่อเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานการณ์ทางกฏหมายนั้นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผู้ใช้ต้องไม่ได้รับผลกระทบเลวร้ายไปกว่าเงื่อนไขเดิม การเปลี่ยนแปลงใดๆรวมทั้งการอัพเดทเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถูกส่งไปให้กับผู้ใช้ทางอีเมล์

 

(5) globalinsurancethailand.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบริการทางอินเตอร์เน็ตจากภาคส่วนอื่นที่ globalinsurancethailand.com เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้าด้วยกัน หรือ globalinsurancethailand.com นำท่านไปสู่ที่นั้น การใช้บริการต่างๆเหล่านั้นทาง globalinsurancethailand.com จะไม่ให้การรับประกันไม่ว่ากรณีใดๆ

 

2.การเข้าใช้และสิทธิ

(1) โดยหลักการแล้ว ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการใช้เว็บไซต์

(2) อย่างไรก็ตาม หน้าเพจในอินเตอร์เน็ตจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ในบางประเทศเข้าถึงเนื้อหาได้ตามโพสต์ในเบื้องต้น ผู้ใช้ในแต่ละบุคคลมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยตัวเอง

 

3.ความพร้อมใช้งาน

บริการของ globalinsurancethailand.com ที่มีให้กับผู้ใช้ในขณะที่พร้อมใช้งาน globalinsurancethailand.com พยายามทำให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด ในระหว่างการบำรุงรักษา และ/หรือ การพัฒนาเพิ่มเติม และ/หรือ การรบกวนอื่นๆ การใช้งานอาจถูกจำกัด และ/หรือ ระงับการใช้ชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูล ซึ่งจะไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆจากทางเว็บไซต์ได้ globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

4.ธุรกรรมการชำระเงิน

(1) ค่าธรรมเนียมสำหรับเนื้อหาที่มีค่าใช้จ่ายอาจมีการนำเข้าสู่ระบบการชำระเงินที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานของระบบการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือกที่แสดงให้เห็นในที่ที่เหมาะสมและมีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมจะถูกจัดเก็บตามระบบและเงื่อนไขของผู้ให้บริการการชำระเงิน

(2) หากผู้ใช้ไม่ปฎิบัติตามสัญญาการชำระเงิน หรือการกระทำการชำระเงินไม่สำเร็จ หรือมีค่าใช้จ่ายย้อนกลับมา globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์ที่ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้รายนั้น หากว่าการปิดกั้นนั้นๆเกี่ยวเนื่องกับการเคลมค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งาน เราจะเปิดให้เข้าใช้งานได้อีกครั้ง

(3) globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีตามกฎหมายกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

5.หน้าที่ของผู้ใช้งาน

(1) ผู้ใช้ที่เผยแพร่ globalinsurancethailand.com จากการกล่าวอ้างของบุคคลที่ 3 ที่ถือสิทธิ์กระทำการต่อ globalinsurancethailand.com ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ กรณีนี้ยังรวมถึงต้นทุนในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย globalinsurancethailand.com มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการจ่ายเงิน มีสิทธิ์ปิดกั้นบัญชีผู้ใช้ และดำเนินการสืบสวนต่อไป

(2) ผู้ใช้สามารถเคลมกับทาง globalinsurancethailand.com ในกรณีที่ไม่อาจโต้แย้งได้ หรือการเคลมที่ถูกกฎหมาย การรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้ในการที่จะเคลมเฉพาะบุคคล ความสัมพันธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้นี้

6.หนี้สิน

(1) หนี้สินของ globalinsurancethailand.com และตัวแทนความรับผิดชอบ ความเสียหายจากการกระทำของผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดสัญญา การไม่มีความสามารถ ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐาน การกระทำผิดต่อกฏหมายฝ่าฝืนข้อตกลงสำคัญตามสัญญา ไม่เติมเต็มความไว้วางใจต่อกัน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อหนี้สินไม่ได้รวมถึงความประมาทเลินเล่ออย่างตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์ หนี้สิน ของ globalinsurancethailand.com ที่ไม่รวมอยู่ในกรณีนี้ด้วย เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฏหมาย

 

(2) globalinsurancethailand.com มีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายที่ทราบล่วงหน้า ความรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากความเสียหาย ความเสียหายที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ หรือความเสียหายที่ไม่ปกติรวมทั้งการสูญเสียผลประโยชน์นั้นไม่นับรวม นอกจากนี้ยังมีผลไปถึงผลทางอุตสาหกรรมและการเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย

(3) globalinsurancethailand.com จัดหาข้อมูลและเนื้อหาของตัวเองรวมทั้งข้อมูลอื่นๆผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ (อินเตอร์เน็ตลิ้งก์) บนอินเตอร์เน็ตและบนอุปกรณ์โทรศัพท์

ข้อมูลและเนื้อหาเหล่านี้ใช้สำหรับจุดประสงค์ในการด้านข้อมูลเท่านั้น โดยมิได้ให้ผู้ใช้ยึดถือความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูล globalinsurancethailand.com ไม่รับรองหรือรับผิดชอบ หมายรวม แต่ไม่จำกัดต่อความเสียหายโดยตรง หรือทางอ้อม ที่เป็นผลมาจากการใช้งานข้อมูล หรือเนื้อหาที่พบอยู่บนเว็บไซต์ globalinsurancethailand.com โดยเฉพาะอย่างยิ่ง globalinsurancethailand.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งาน ความถูกต้อง หรือถูกกฎหมายหรือไม่ของเว็บไซต์อื่นๆที่เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปถึงโดยการลิ้งค์มายังเว็บไซต์ globalinsurancethailand.com

(4) globalinsurancethailand.com ไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบทางเทคนิคหรือการรบกวนอื่นๆ

 

7.ลิขสิทธิ์

(1) เนื้อหาทั้งหมด ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และฐานข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น วิดเจ็ต) ที่เผยแพร่อยู่บนหน้าต่างๆของทาง globalinsurancethailand.com ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์

 

(2) การใช้งานเว็บไซต์นั้นเปิดให้ใช้เพื่อจุดประสงค์การใช้ส่วนตัวเท่านั้น การใช้เพื่อการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในทางธุรกิจส่วนตัว การดัดแปลง จำหน่ายจ่ายแจก หรือเก็บข้อมูลหรือเนื้อหา ข้อความ ส่วนของข้อความ รูปภาพ วัสดุฟีมล์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก globalinsurancethailand.com ก่อน ทั้งนี้รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิค และการทำซ้ำบน CD-ROM, DVD เป็นต้น

 

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้มีการผลิตใหม่ ดัดแปลง จำหน่ายจ่ายแจก หรือการใช้ในทางที่ผิดไปจากที่ทางโปรแกรมอนุญาตให้ใช้ได้ ผู้ใช้ไม่ได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดหรือส่งรหัสต้นฉบับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปให้บุคคลอื่น ไม่มีการโอนลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆ ถ้าหากว่าบริการและ/หรือบริการหลายๆอย่างต้องหยุดลง ผู้ใช้ถูกบังคับให้ต้องลบรหัสต้นฉบับดังกล่าวออกในทันที

 

มิฉะนั้น จะมีการจำกัดทางกฎหมายที่มีผลจากลิขสิทธิ์และจะมีการดำเนินการตามกฎหมายตามมา

 

8.เงื่อนไขสุดท้าย

(1) ในเรื่องขอบเขตอำนาจศาล หากว่าผู้ใช้จดทะเบียนทางการค้าในเขตชลบุรี ประเทศไทย เพื่อโต้แย้งธุรกรรมทางการเงินโดยตรงจากการทำสัญญา ขอบเชตอำนาจศาลใดๆที่ยังคงไม่มีผล ย่อมมีผลในเขตชลบุรี ประเทศไทย ขึ้นอยู่กับกฎหมายไทย ไม่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าของ UN

(2) ข้อกำหนดต่างๆของข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ รวมทั้งข้อกำหนดเหล่านี้ ที่มีผลบางส่วนหรือทั้งหมด จะมีผลบังคับใช้หรือยังคงไม่มีผลบังคับใช้ต่อไป แทนที่จะไม่มีผลบังคับใช้ จะมีผลตามกฎหมายแทน