บริการด้านกฎหมายและบัญชี

โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด สามารถให้คำแนะนำทางด้านกฏหมายได้อย่างครอบคลุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายไทยคอยให้คำแนะนำ นอกจากนั้นเรายังบริการและช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่า, ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย, การลงทะเบียนและจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย, การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีและงบประมาณการเงิน ซึ่งยังรวมไปถึงการจัดการภาษีอีกด้วย


บริการด้านกฎหมาย

เรามีทนายและผู้เชียวชาญทางด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์มายาวนานหลายปีพร้อมที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมาย ซึ่งสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, และภาษาฝรั่งเศส

ไม่ว่าต้องการจัดตั้งบริษัท, ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์, ปรึกษาเรื่องกฎหมายต่างๆ เช่น กฏหมายครอบครัว, กฎหมายแพ่ง, กฏหมายทางด้านธุรกิจ หรือการกฎหมายอาญา เราสามารถให้คำแนะและช่วยเหลือคุณได้

จากประสบการณ์และความไว้วางใจกว่า 20 ปี เราจะเริ่มจากการสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน นำประสู่กระบวนการวิเคราะห์ทางด้านกฏหมายตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ตามมา

บริการของเรา

เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 13.00น.

เรายินดีแนะนำเรื่องเรื่องกฏหมายและภาษีฟรี ไม่คิดค่าบริการ


การบัญชี

การบริการทางด้านบัญชีของเรา เป็นบริการที่ได้การพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่มีใบอนุญาติตามกฏหมายและได้ทำงานร่วมกับการบัญชีของ ‘chartered’ เราจะเตรียมการแจ้งภาษีรายเดือนตามกฏหมายของเมืองไทย, รายงานครื่งปี งบดุล และปีต่อปี งบการเงิน ให้กับคุณ เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบตรวจภาษีของกรมสรรพภากร

รูปแบบต่างๆของภาษีและรายงานด้านภาษี

เราสามารถนำเสนอการบริการเกี่ยวกับด้านภาษีในทุกด้านตามที่บริษัทคุณเรียกร้อง บริการของเรารวมถึง

  1. การเสนอรายงานในเรื่องของงบดุลกับงบกำไรขาดทุน
  2. ยื่นรายเดือนแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด1)
  3. ยื่นรายเดือนรายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (ภงด3,ภงด 53)
  4. รายงานมูลค่าเพิ่มภาษีรายเดือน (vat) พร้อมกับการเพิ่มและลดภาษี (ภพ30)
  5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด 51)
  6. การคืนภาษีรายได้ประจำปีของภาคเอกชน (ภงด 1ก)
  7. ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด50)
  8. ภาษีทั่วไปของบริษัท
  9. คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่าง ๆ
  10. ยื่นเรื่องและต่อรองกับกรมสรรพกร

กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ tel.038 426 231 เพี่อเราจะได้เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะคำปรึกษากับคุณอย่างถูกประเด็น


การบริการเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญในเรี่องการขอวีซ่า ไม่ว่าคุณต้องการจะพาคู่ควง, สามี หรือภรรยาไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการแต่งการ หรือเพียงต้องการใช้ชวิตร่วมกันในยุโรป เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสาร, ขั้นตอนและระเบียบเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องในเรื่องของวีซ่า เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญในภาษาเยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ และไทย

บริการเกี่ยวกับวีซ่า

โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ พัทยา, เราสามารถให้คำตอบตามที่คุณต้องการได้!