The Vineyard 3

3591 บ้านในหมู่บ้าน ใน พัทยาฝั่งตะวันออก

เริ่มต้นจาก

8,500,000

สิ่งอำนวยความสะดวก


เหมาะสำหรับครอบครัว

เงียบสงบ

ที่อยู่อาศัยที่หรูหรา

ความปลอดภัย

สถานที่


ติดต่อเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรเจคใกล้เคียงที่น่าสนใจในเขต

พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก
พัทยาฝั่งตะวันออก